Hotărârea nr. 239/31.10.2023 privind „Actualizarea documentației tehnice, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Reabilitarea, modernizarea şi dotarea obiectivului “Policlinica Stomatologica” str. Vămii, nr. 1, Municipiul Focşani, judeţul Vrancea”