Hotărârea nr. 238 din 7 noiembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L = 34 km”