HOTĂRÂREA nr. 238 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal pentru Muzeul Vrancei