Hotărârea nr. 237 din 29 octombrie 2021 privind „Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei, Precistanu - Balta Raței - Mircești si DJ 204 D – Mandresti – DN 23”, județul Vrancea, în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"