HOTĂRÂREA nr. 237 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și Consiliul Local Vintileasca și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani și U.A.T. Vintileasca pentru anul 2021