Hotărârea nr. 237/31.10.2023 privind ,,Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și extindere rețea de iluminat exterior și prize în incinta Secției de Etnografie din Crângul Petrești, aflat în domeniul public al Județului Vrancea”