Hotărârea nr. 236 din 29 octombrie 2021 privind „Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructura rutiera de drum județean DJ 205 E dintre localitățile limita de judet Galati-Ciuslea-Rachitosu-E85(DN2)” judeţul Vrancea, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"