HOTĂRÂREA nr. 236 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești și Urechești pentru anul 2021