HOTĂRÂREA nr. 235 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Turismului în vederea participării Judeţului Vrancea la evenimentele naţionale şi internaţionale de promovare turistică pe durata valabilităţii protocolului