HOTĂRÂREA nr. 235 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2021