HOTĂRÂREA nr. 234 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea) şi centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite