Hotărârea nr. 234/31.10.2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Construire biserică din lemn în Secţia de Etnografie, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea”