HOTĂRÂREA nr. 233 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Hidroizolare demisol-sediu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”