Hotărârea nr. 233/31.10.2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire dispozitive de preluare, colectare și deversare a apelor pluviale și accese în proprietăți în unele zone din satele Fitionești, Holbănești, Mănăstioara, comuna Fitionești, aferente obiectivului de investiție - ”Reabilitare şi modernizare DJ 205J, km. 9+180 (intersecţie DJ 205H) - km. 16+100, sat Fitioneşti, judeţul Vrancea”