HOTĂRÂREA nr. 232 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire încăpere C.T., coş de fum, instalaţii termice şi refacere finisaje la C.R.R.N. Măicăneşti, judeţul Vrancea”