Hotărârea nr. 232/31.10.2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire dispozitive de preluare, colectare și deversare a apelor pluviale, accese în proprietăți, trotuare, acostamente și așternere covor asfaltic pe DJ 204 P, sectorul de la km. 0+000 - km. 1+700 intersecție cu DN 2 (E 85), amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Gugești și al comunei Dumbrăveni, județul Vrancea”