HOTĂRÂREA nr. 231 din 27 noiembrie 2020 privind transmiterea unui teren în suprafață de 10.000 mp din imobilul Teren Spital Județean aparținând domeniului public al județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani