HOTĂRÂREA nr. 230 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire şarpantă clădire C.I.T.O. Odobeşti (Casa Rucsandra), str. Caporal Diea, nr.8, oraş Odobeşti, judeţul Vrancea”