HOTĂRÂREA nr. 23 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi consolidare corp drum DJ 205 R, km 28+130, comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea’’