Hotărârea nr. 229 din 21 octombrie 2021 privind „Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”