Hotărârea nr. 228 din 21 octombrie 2021 privind „Preluarea imobilului monument istoric Cod L.M.I VN-IV-m-B-06624 „Casa lui Moș Ion Roată” identificat conform Cărții Funciare nr. 51791 Câmpuri, din domeniul public al comunei Câmpuri în domeniul public al Județului Vrancea și declararea acestuia ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”