HOTĂRÂREA nr. 228 din 19 noiembrie 2020 privind transmiterea solicitării de atestare a domeniului public al statului, aprobat prin H.G. nr.1705/2006, în sensul radierii unui imobil