HOTĂRÂREA nr. 226 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Tulburea la Paltin km 18+835, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 17+210, conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea