Hotărârea nr. 225 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire pistă pentru biciclete pe DJ 204D, Focșani – Biliești – Suraia”