Hotărârea nr. 225/31.10.2023 privind “Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Gugești a sectorului de drum județean DJ 202F înscris în CF nr. 55338 Gugești și CF 55337 Gugești, pe o perioada de 5 ani”