Hotărârea nr. 223 din 20 octombrie 2022 privind „ Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a imobilului C33 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 50-52, în vederea desființării”