HOTĂRÂREA nr. 222 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud – Bacau, pe D.J. 119J, la km 1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea’’