Hotărârea nr. 221 din 20 octombrie 2022 privind „Stabilirea perioadei în care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al județului Vrancea”