HOTĂRÂREA nr. 220 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren: hidrologic, geotehnic, topografic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km 29+541, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 28+500 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”