HOTARÂREA nr. 22 din 28 februarie 2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Vrancea, in vederea demolarii