Hotărârea nr. 218 din 4 octombrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 205 E Vidra- Vizantea Livezi - Câmpuri”