HOTĂRÂREA nr. 218 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren topografic, geotehnic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţe “Reabilitare şi modernizare DJ 205 J, km 9+180 (intersecţie DJ 205 H) km 16+100, sat Fitioneşti, judeţul Vrancea”