Hotărârea nr. 217 din 4 octombrie 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani”