Hotărârea nr. 214 din 30 septembrie 2021 privind“Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrari conexe la corpurile C5, C6 si C7, str. Cuza Voda nr. 56” Municipiul Focsani, judetul Vrancea", cod SMIS 118520”