HOTĂRÂREA nr. 214 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani, secția Pneumoftiziologie”