Hotărârea nr. 214/28.09.2023 privind „ Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative, care însoţesc distribuţia produselor, implementate în cadrul Programului pentru şcoli al României, în judeţul Vrancea, pe parcursul a 4 ani școlari (cu excepția UAT Cotești)”