Hotărârea nr. 212 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”