HOTĂRÂREA nr. 212 din 2 octombrie 2017 privind rectificarea domeniului public al Județului Vrancea