HOTĂRÂREA nr. 211 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea bugetului proiectului „Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect