HOTĂRÂREA nr. 211 din 19 noiembrie 2020 privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Epure Alexandru Ciprian