Hotărârea nr. 210 din 30 septembrie 2021 privind „Actualizarea elementelor de identificare a imobilului pod beton armat peste pârâul Vîlcica, identificat conform extras de carte funciară numărul 57448”