Hotărârea nr. 210 din 20 septembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare si Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Sf. Pantelimon Focșani ”