Hotărârea nr. 21/29.01.2024 privind “Trecerea imobilului Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, identificat în CF 53361 Dumbrăveni și CF 53362 Dumbrăveni din domeniul public al comunei Dumbrăveni în domeniul public al Județului Vrancea”