Hotărârea nr. 209 din 30 septembrie 2021 privind „Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 205 E, peste pârâul Vizăuţi, comuna Vizantea Livezi ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”