Hotărârea nr. 208 din 28 septembrie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru executarea dispozitivelor pentru preluarea, colectarea și deversarea apelor pluviale și accese în proprietăți pe DJ 205 L pe sectorul cuprins între intersecție DN2D - Podul din beton armat peste pârâul Putna, sat Coza, comuna Tulnici”