HOTĂRÂREA nr. 208 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 și C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finanțare