HOTĂRÂREA nr. 207 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant din cadrul Consiliului Județean Vrancea in Consorțiul Regional de Inovare