Hotărârea nr. 207 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectivul nr.2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”