Hotărârea nr. 206 din 30 septembrie 2021 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a 243,50 m.c masă lemnoasă pe picior aferentă unui număr de 223 arbori (212 arbori din specia rășinoase și 11 arbori din alte specii), situați pe raza comunei Soveja, pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 și aflat în domeniul public al U.A.T. Județul Vrancea”