Hotărârea nr. 206 din 20 septembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranța aferente obiectivului de investiții „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L= 34 km ”